ห้องพัก

เช็คอิน 16:00 - 21:00 น. / เช็คเอ้าท์ถึง 10:00 น

* ผู้เข้าพักที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องแจ้งที่พักเมื่อทำการจอง โปรดระบุจำนวนเด็กที่จะอยู่และอายุของพวกเขาในกล่องคำขอพิเศษ

* กรุณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าถึงเวลาที่คาดว่าจะเดินทางมาถึง หากเวลาการเช็คอินของคุณเปลี่ยนแปลงโปรดอัปเดตเรา

* ผู้เข้าพักต้องเช็คอินก่อนเวลา 22:00 น. ผู้เข้าพักที่มาถึงหลังเวลา 22:00 น. ต้องแจ้งกับทางเราล่วงหน้า